Statyści do Filmu

Do filmu poszukujemy statystów 45+ mężczyzn w dniach 8/9 października pół dnia zdjęciowego. Świetna przygoda na którą zapraszamy. Zdjęcia w okolicach Katowic. Pół dnia zdjęciowego.

Odpowiedz na ogłoszenie